Vēsture

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”EKERS” dibināta 1992.gada 29.septembrī, privatizējoties paju sabiedrībai “Valmieras SCO”. SIA ”EKERS” ir 100% Latvijas pilsoņu īpašumsabiedrība.

1996.gadā firmai ”EKERS” izsniegta licence Nr.139 uzņēmējdarbības veikšanai būvniecībā par tiesībām nodarboties ar vispārējo celtniecības darbu vadīšanu, vispārējo celtniecības darbu būvuzraudzību, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu veikšanu un vadīšanu.

Pašlaik firmā ”EKERS” strādā 87 darbinieki, inženiertehniskais personāls – 13 darbinieki. Līdz šim – savos deviņpadsmit  darbības gados strādājošo sastāvs ir nostabilizējies – darbus izpilda īsti sava aroda pratēji – profesionāļi. Par to liecina tas, ka ir nodoti ekspluatācijā daudzi pazīstami un prestiži objekti.

2001.gadā firmas ”EKERS” ievērojamākie būvobjekti bija WOLKSWAGEN un HONDA autosalonu būvniecība Valmierā, BO MRPU “Madonas slimnīca” 2.kārtas rekonstrukcija, Latvijas Bankas Valmieras filiāles rekonstrukcija, turpinājās darbs Pasaules Bankas finansējuma apgūšanā – Mazsalacas vidusskolas renovācija.

2002.gadā strādājām Pasaules Bankas finansētajā projektā Rubenes pamatskolā, veicām rekonstrukciju veikalā “VALREK” Valmierā, Rīgas ielā 33.  Pabeigta arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Pārgaujas sākumskolas sporta halles būvniecība.

2003.gadā nozīmīgākie objekti – tirdzniecības centra būvniecība Valmierā, Miera ielā 5, veikala “MEGO” rekonstrukcija Valmierā, Rīgas ielā 34.

2004.gadā – Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Mazsalacā, Parka ielā 14, sociālās dzīvojamās mājas renovācija Purva ielā 13, Valmierā un SIA “ZAAO Triāls” dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes ceha rekonstrukcija Rūpniecības ielā 1, Valmierā.

2005.gadā –  biroju ēkas būvniecība Cēsīs, Uzvaras bulvārī 12, dzimtsarakstu nodaļas ēkas rekonstrukcija Cēsu ielā 2, Valmierā, SIA “Burtnieku Zirgaudzētava” sporta manēžas rekonstrukcija un Vidzemes augstskolas ēkas rekonstrukcija Cēsu ielā 4, Valmierā.

2006.gadā – Pārgaujas aptieka, Muzeja fondu glabātuve, Minimaxima, Kocēnu pagasta attīrīšanas ietaises, Ekovide.

2007.gadā – Rajona tiesas ēka, Kokogļu ražotne BJ Kasko, 18.dzīvokļu māja Kocēnos, “Briedes Krogs”.

2008.gadā – Ripo autocentrs celtniecība, Līga-Z autoservisa celtniecība, Dikļu pils klēts ēkas rekonstrukcija.

2009.gadā – uzsākta Valkas pilsētas kultūras nama rekonstrukcija, Vecpiebalgas sporta zāles renovācija, Burtnieku Ausekļu vidusskolas sporta zāles renovācija, Siltumtrases rekonstrukcija Zilākalna ciemā, Burtnieku Ausekļa vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija, Vecpiebalgas pagasta sporta zāles vienkāršota rekonstrukcija.

2010.gadā – Kocēnu saietu nama rekonstrukcija, Valkas mākslas skolas ēkas rekonstrukcija, Alojas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas būvdarbi, Sveķu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, Ramatas ciema ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, Gaujienas speciālās internātpamatskolas sporta zāles renovācija, Burtnieku estrādes vienkāršota rekonstrukcija, Burtnieku pagasta skolas N-2 korpusa vienkāršota renovācija, A/S Latvijas Gāze ēkas Lilijas ielā 2, Valmierā renovācija, pabeigta Valkas pilsētas kultūras nama rekonstrukcija.

2011.gadā – Valmieras Novadpētniecības muzeja ēku rekonstrukcija, laivu piestātnes būvniecība Valmierā, Vecpiebalgas kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija, mazumtirdzniecības veikala “TOP” celtniecība Apē, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 26, Valmiera, Rūjienas novada pašvaldības ēkas Raiņa ielā 3, Rūjienas sporta skolas ēkas Skolas ielā 8a, Rūjienas mākslas skolas ēku Brīvības ielas 19 un 19a renovācijas darbi.

2012.gadā – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Valmierā, V.Baloža ielā 20, saimniecības ēkas – darbnīcas būvniecība Burtnieku novadā, Rencēnu pagasta “Rožkalnos”, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Valmierā, Stacijas ielā 14, staļļa būvniecība Kauguru pag., Beverīnas novada “Zeldiņos”, veikala rekonstrukcija/esošā pārtikas veikala telpu paplašinašana Rīgas ielā 17, Valkā, Staiceles vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana Sporta ielā 4 , Staicelē, Alojas novadā, Vilzēnu skolas – bērnudārza energoefektivitātes paaugstināšana Braslavas pagastā, Alojas novadā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Valmierā, J.Vītola ielā 3, multifunkcionāla jauniešu aktivitāšu centra Vaidavā izveidošana, maizes ceptuves remonta un labiekārtošanas darbi Mazā Stacijas ielā 1, Valmierā, VUGD VRB Gulbenes, Valkas, Strenču  ēku rekonstrukcija.

2013.gadā – Valmieras Mūzikas skolas izbūve Pilskalna ielā 3, Valmierā, Jura Neikena Dikļu pamatskolas fasādes remonts, jumta nomaiņa, bēniņu siltināšana un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana, kūts rekonstrukcija “Cālīšos” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, atpūtas vietas izveide un laivu piestātnes būvniecība pie Gaujas upes Strenču novadā, Valmieras autoostas rekonstrukcija Stacijas ielā 1, Valmierā, stacionāra ēkas remonts Dārza ielā 7/2, Bauskā, sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” skolas Naukšēnu muižas pils bēniņstāva rekonstrukcija.

2014.gada – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Valmierā, Annas ielā 4, “Oleru muižas” Kungu mājas jumta rekonstrukcija.

Firmai darbojoties celtniecības tirgū, veicot galvenā darbuzņēmēja funkcijas, ir izveidojusies cieša sadarbība ar specializētiem uzņēmumiem – darbuzņēmējiem, kuri tiek pieaicināti komplicētu projektu būvniecībā. SIA ”EKERS”  ir līgumattiecības ar licencētiem projektētājiem, tādējādi pasūtītāja idejas visīsākajā laikā ir iespējams realizēt dzīvē – izstrādājot projekta dokumentāciju un veicot visus celtniecības darbu etapus no pamatiem līdz ”atslēgai”.

Firma ”EKERS” ir gatava nodrošināt būvobjektu nodošanu ekspluatācijā līgumā paredzētajos termiņos un kvalitātē, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un prasības.

SIA “EKERS” valdes loceklis             Uldis Bošs

  • 15th Apr, 2015