SIA “VTU Valmiera” administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana

SIA „VTU Valmiera” administratīvās ēkas vienkāršotas atjaunošanas projekta ietvaros paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem. Minēto pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks.

Visus projektā paredzētos darbu SIA “EKERS” vīri pabeigs vēl šajā gadā, pirms ziemas iestāšanās.