Par mums

1996. gadā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EKERS” izsniegta licence Nr.139 uzņēmējdarbības veikšanai būvniecībā par tiesībām nodarboties ar:

  • arhitektūrprojektēšanu;
  • vispārējo būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība;
  • lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;
  • ceļu un laukumu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību.

Papildus būvdarbiem būvfirma SIA “EKERS”  sniedz transporta pakalpojumus un nodarbojas ar dažādu galdniecības izstrādājumu izgatavošanu.

  • 15th Apr, 2015