Kvalitāte

SIA “EKERS” būvdarbu veikšana, inženierkomunikāciju montāža, koka izstrādājumu un konstrukciju izgatavošana tiek nodrošināta ar Kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldības sistēmas prasību konsekventu ievērošanu, veicot nepārtrauktu ieviestās sistēmas pilnveidošanu atbilstoši saistošo standartu, normatīvo aktu un ieinteresēto pušu prasībām.

Uzņēmuma stratēģija ir būvniecības darbu kvalitātes stabilitātes nodrošināšana, apkārtējās vides piesārņojuma un izmantoto resursu samazināšana un darbinieku drošas darbu vides nodrošināšana.

Klientu velmju pētīšana, prasību precīza izpilde, līdzsvara samēra ievērošana starp pasūtījuma izpildes kvalitāti, klienta apmierinātību un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm ir galvenie darbības vadmotīvi.

Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu.

  • 21st Aug, 2017